Home  |  Contact  |  Sitemap  |  Privacy Statement  |  Webdesign: DG Graphic Design © 2015-2020
Pinetum Blijdenstein
Van der Lindenlaan 125
Hilversum, Netherlands
info@pinetum.nl
ig fb fb
Pinetum

Stichting Pinetum en Bestuur


Stichting Pinetum Blijdenstein

Om de toekomst van de collectie en de tuin veilig te stellen is het Pinetum Blijdenstein in 2000 ondergebracht in een zelfstandige stichting, de Stichting Pinetum Blijdenstein. De Stichting is gevestigd in Hilversum en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland onder nummer 411 99 999.


Bestuur, medewerkers en vrijwilligers

Bestuur   Wetenschappelijk collectiebeheer
drs. F.R. Willink voorzitter dr. R. C. Kruijt
drs. I.T.H. Hilhorst secretaris  
A.E.M. van Gilse penningmeester Raad van advies
prof. dr. J.H.D. Wolf dr. Z. Debreczy
prof. dr. P.H. van Tienderen M. Gardner MBE, VMM
Mevrouw M. Belderbos drs. W. Ferwerda
Mevrouw T.Y. Goderie H. van Kempen
drs. E.G.J. van der Want dr. I. Rácz
    R. van Soldt
Beheerder H. van Roon

De leden van het bestuur en de raad van advies ontvangen geen bezoldiging. Daarnaast zijn er nog ruim 40 mensen als vrijwilliger actief in de tuin, het bezoekerscentrum en voor andere functies.