Home  |   Contact  |   Sitemap  |   Webdesign: DG Graphic Design © 2015-2018
Pinetum Blijdenstein
Van der Lindenlaan 125
Hilversum, Netherlands
info@pinetum.nl
ig fb fb
Pinetum

Stichting Pinetum en Bestuur


Stichting Pinetum Blijdenstein

Om de toekomst van de collectie en de tuin veilig te stellen is het Pinetum Blijdenstein in 2000 ondergebracht in een zelfstandige stichting, de Stichting Pinetum Blijdenstein. De Stichting is gevestigd in Hilversum en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland onder nummer 411 99 999.


Bestuur, medewerkers en vrijwilligers

Bestuur   Wetenschappelijk collectiebeheer
drs. F.R. Willink voorzitter dr. A. Aptroot
ir. F.H. August de Meijer vice-voorzitter  
jhr. F.C. Six secretaris Raad van advies
drs. I.T.H. Hilhorst penningmeester dr. Z. Debreczy
mr. P.D. Hoogenraad A. Farjon MSc.
prof. dr. J.H.D. Wolf drs. W. Ferwerda
prof. dr. P.H. van Tienderen H. van Kempen
    dr. I. Rácz
Beheerder H. van Roon  

De leden van het bestuur en de raad van advies ontvangen geen bezoldiging. Daarnaast zijn er nog ruim 40 mensen als vrijwilliger actief in de tuin, het bezoekerscentrum en voor andere functies.